Vật liệu tiêu âm, vatlieutieuam, vật liệu cách âm, vatlieucacham, tán âm, tiêu âm, tieuam, cách nhiệt, cách âm, cachnhiet, cacham

 Lò xo giảm chấn cách âm sàn

Lò xo giảm chấn cách âm sàn

Phụ kiện đệm lò xo giảm chấn cách âm sàn Việt Đức có tác dụng giảm chấn, giảm dao động rung kết cấu do âm thấp tần và âm siêu trầm. Thường được sử dụng kê chân thiết bị, sàn bar, vũ trường v..v..

Danh mục sản phẩm