Vật liệu tiêu âm, vatlieutieuam, vật liệu cách âm, vatlieucacham, tán âm, tiêu âm, tieuam, cách nhiệt, cách âm, cachnhiet, cacham

Tư vấn giải pháp và thiết kế thi công tiêu âm công trình công cộng

Ô nhiễm môi trường không chỉ bao gồm ô nghiễm khói bụi, ô nghiễm không khí, ô nghiễm nguồn nước mà còn có cả ô nhiễm tiếng ồn. Trong các kết quả đánh giá tác động ô nhiễm môi trường thì ô nhiễm tiếng ồn cũng có tác động không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của con người. Mặc dù trong hầu hết các thiết kế ở Việt Nam giải pháp xử lý ô nhiễm tiếng ồn chưa được quan tâm đúng mức, nhưng cùng với các chuyên gia từ Anh – Mỹ của Acoustic Sonic và Gillieron Scott chúng tôi hiểu rằng thiết kế âm học kiến trúc cho công trình công cộng là một phần quan trọng của sự thành công và bền vững của dự án.


Danh mục sản phẩm